tamara_prevedrar_logo

Dr. sc. Tamara Prevendar

licencirana psihologinja i psihoterapeutkinja u treningu (u tijeku pisanja završnog rada).

Diplomirala sam psihologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te doktorirala psihoterapijske znanosti na Sveučilištu Sigmund Freud u Beču. Educirala sam se iz gestalt psihoterapije pri IGW Zagreb.

Imam 12 godišnje iskustvo rada kao školski psiholog. Terapijski rad s adolescentima i odraslima sam počela raditi prije 8 godina, kao dio edukacije iz gestalt psihoterapije. Psihoterapijski rad vršim pod supervizijom.

Osim rada u privatnoj praksi, predajem na studijima psihologije i psihoterapijske znanosti na Sveučilištu Sigmund Freud u Ljubljani i Beču, te radim kao stručna suradnica u Glazbenoj školi Blagoja Bersa u Zagrebu.

Prakticiram gestalt psihoterapiju, ali u radu integriram i druge terapijske modalitete koje poznajem. Prilagođavam pristup svakom klijentu tako da odgovara njihovim potrebama i željama. Uvijek ću razmotriti potencijalne rizike i kontrainidikacije načina na koji radim i o svakoj takvoj mogućnosti raspraviti s klijentom.

Kontinuirano se educiram te u radu primjenjujem najnovije spoznaje iz istraživanja i svog profesionalnog iskustva.

Moj terapijski pristup je topao i otvoren.

Radim s adolescentima i odraslima.

hr